Försäkringsskydd

Eskilstuna kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector som omfattar samtliga barn och elever i Eskilstuna kommun.

Förskolebarn och elever inom grundskola och gymnasium är försäkrade dygnet runt (gäller även fristående förskolor och friskolor).

Öppet hus 9 mars

Den 9 mars välkomnar vi dig att hälsa på våra förskolor inom British Mini.