Om British Schools

British Schools är huvudman för grundskolan British Junior och förskolan British Mini. Ägare av British Schools, och tillika grundare, är Peter Klerell och Thomas Jarlsbo som äger 50 % var. Ägandeskapet och engagemanget är långsiktigt med det uttalade målet att skapa en förskola och grundskola som håller högsta kvalitet. Den första grundskolan i Eskilstuna startades i augusti 2009. Skolan har sedan dess vuxit från år till år och har fullt utbyggd drygt 900 elever och ca. 110 medarbetare.

I februari 2012 startades även förskoleverksamhet under varumärket British Mini. Verksamheten har vuxit till tre förskolor med cirka 350 barn och drygt 80 medarbetare. I ägarnas långsiktiga engagemang finns visionen om att ge fler barn och elever möjligheten att ta del av British Junior och British Minis koncept. Konceptet löper som en röd tråd från förskoleålder tills eleven går ut högstadiet och är väl förberedd för vidare studier på gymnasiet.

VD har ordet

Vi vill att våra verksamheter inom British Junior och British Mini ska kännetecknas av kunskap, lärande och av att ha fått ett försprång. Ett försprång kunskapsmässigt, i det sociala samspelet med andra och inte minst i det engelska språket. Målet är att våra elever ska vara väl rustade att möta en global värld oavsett vilken väg de väljer vidare i livet. Våra förskolor och vår grundskola ska kännetecknas av en hög kvalitet och ett starkt koncept. Vi arbetar ständigt med att utveckla konceptet och hur vi dagligen säkerställer att det genomförs. Genom att göra det ska det bli tydligt vilket alternativ vi utgör i förhållande till andra skolor. Vi vill att man ska uppleva att man får något mer när man väljer British Junior eller British Mini, ett försprång och något utöver det vanliga.

Jakob Ladenstedt, VD
British Schools

Styrelse

Mr Klerell
Chairman

Kontakt

Mr Ladenstedt
CEO
016-541 49 49
Kontakt

Huvudkontor

Ms Ottosson Dahl
HR-manager
016-542 45 61
Kontakt

Ms Ramhqvist
Accounting Manager
016-541 49 45
Kontakt

Mr Johansson
IT-manager
070-449 51 06
Kontakt

Ms Blaad
Accounting, HR-assistant
016-541 49 48
Kontakt

Öppet hus 9 mars

Den 9 mars välkomnar vi dig att hälsa på våra förskolor inom British Mini.