Lekfullt lärande på barnens villkor

Den grund vi ger eleverna i förskola och skola kommer att prägla deras liv. Den avgör vilken utbildning och vilka framtida yrkesval de gör och hur de kommer att förhålla sig till andra människor i samhället. Barnens skolgång avgör helt enkelt deras framtid, och framtiden börjar nu! Läroplanen för förskolan föreskriver en lärande miljö och tydliga pedagogiska mål. Vi är måna om att allt sker i lekfulla former och på barnens villkor. Vi vill vidga barnens vyer, skapa nyfikenhet och förståelse för varför det är så viktigt att lära sig nya saker. Våra pedagoger är positiva förebilder som tar ansvar för att guida barnen på deras upptäcktsfärd.

Rörelseglädje utomhus

Våra lokaler erbjuder en härlig blandning av saker och företeelser som barnen känner igen, men också allt som är spännande och nytt. Lokalerna erbjuder rum för vila och rekreation men också för spännande och roliga aktiviteter. Delar av dagen förläggs alltid utomhus, på gården, i skogen eller i parken där barnen gör upptäckter och får utlopp för sin rörelseglädje.

Engelska i vardagen

Enligt den nya läroplanen ska barnen efter egen förmåga och mognad lära sig läsa, skriva och räkna, kanske på både engelska och svenska. Redan under förskolan använder vi fraser på engelska i vardagen. Vi sjunger sånger, läser rim och ramsor, gör ordlekar och mycket mer både på svenska och engelska.

Samarbete med vårdnadshavare

Du är viktig för att ditt barn ska känna sig tryggt i förskolan. Därför har vi valt en inskolningsform där även du som förälder får möjlighet att skolas in i vår verksamhet. Även efter inskolningen vill vi uppmuntra till en aktiv dialog. Att du är delaktig gynnar ditt barn och skapar en trygg brygga mellan hemmet och förskolan.

För att vi ska kunna planera verksamheten på bästa sätt behöver vi ibland en del uppgifter av dig som vårdnadshavare. Det kan handla om vistelsetider, hur barnet ska tillbringa lovperioder med mera. Vi ber dig att inkomma med dessa i god tid och att du uppdaterar oss om något skulle förändras

Öppet hus 9 mars

Den 9 mars välkomnar vi dig att hälsa på våra förskolor inom British Mini.