Välkommen till British Mini!

British Mini är British Schools förskoleverksamhet. Vi har tre förskolor i Eskilstuna – British Mini Borsökna, British Mini Rademachergatan och British Mini Smaragdgången.

Learning is Serious Fun!

Genom vår filosofi ”Learning is Serious Fun” vill vi få barnen att upptäcka hur roligt och spännande det är att uppleva och lära sig nya saker. Det är en inställning de har användning av hela livet. På ett lekfullt och roligt sätt skapar vi en röd tråd av lärande som följer barnen från de allra yngsta till de äldre som ska förberedas inför den kommande förskoleklassen och grundskolan. Samtidigt som vi arbetar efter förskolans läroplan lär vi även ut empati och samspel, ännu en viktig sak att ha med sig in i framtiden.

Det här står vi för

En stark lärandekultur i allt vi gör

En lärandekultur innebär att ha ett stort och tydligt fokus på kunskap. För att lärandet ska bära frukt krävs det att vi skapar en lärandekultur som omfattar helheten i förskolan och förskolans omgivningar. Det omfattar de yttre förutsättningarna som lokaler, skyltar, utrustning och hjälpmedel. Men allra mest handlar det om att alla har och tar ett gemensamt ansvar för resultaten, skapar positiva sociala miljöer och ­respektfulla umgängesformer.

Ordning och reda – disciplin med hjärta

Vi är övertygade om att ordning och reda skapar en trygghet för våra barn och därmed goda förutsättningar för lärande. Det handlar också om hur vi möter barnen på ett ordnat sätt, både i förskolan och i alla andra sammanhang. Vi är medvetna om att dagens barn är vana vid att ta för sig och göra sina röster hörda. Det tycker vi är bra! Vår roll är att se till att detta sker inom ett ramverk där det råder respekt för allas rättighet till en god lärandemiljö.

Lära för livet och lära sig lära för livet

Det barnen får idag är kunskap och färdigheter de ska ha tillgång till resten av sina liv. Det är ett av de viktigaste uppdragen som finns. Men vårt uppdrag slutar inte där. Vi vill väcka en nyfikenhet och skapa en vilja att fortsätta lära. Vi vill ge dem förmågan att tillägna sig ”The fine art of being amazed” – att tycka att det är roligt, spännande och meningsfullt att lära sig nya saker.

Försprång genom fokus på engelska

I vår alltmer öppna och internationella värld ger en utökad undervisning i engelska ett försprång både nu, i dag och senare i livet. Det är vår uppgift att ge våra barn detta försprång och vi börjar redan i förskolan. Här får vi in det engelska språket på ett naturligt och lekfullt sätt i läsning, sånger, vid matsituationen med mera.

En del av British Schools

British Schools är huvudman för grundskolan British Junior och förskolan British Mini. Den första grundskolan i Eskilstuna startades i augusti 2009. Skolan har sedan dess vuxit från år till år och har fullt utbyggd drygt 900 elever och cirka 110 medarbetare. I februari 2012 startades även vår förskoleverksamhet som idag har tre förskolor med cirka 350 barn och drygt 80 medarbetare. British Schools målsättning är att skapa en förskola och grundskola som håller högsta kvalitet och erbjuder något utöver det vanliga.

Öppet hus 9 mars

Den 9 mars välkomnar vi dig att hälsa på våra förskolor inom British Mini.