Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss på British Schools. I denna policy anges vilka personuppgifter som kan komma att behandlas av British Schools, ekonomisk huvudman för British Junior och British Mini, genom användning av våra webbsidor britishjunior.se och britishmini.se. Policyn talar även om hur personuppgifter kan komma att behandlas samt dina rättigheter i förhållande till dessa. British Schools har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter och behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter som behandlas

Enligt Dataskyddsförordningen avser en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, e-post, mobilnummer men även bilder, ljudupptagningar och IP-nummer räknas som personuppgifter. Beroende på vilka tjänster du har valt att använda och/eller om du är befintlig elev på våra skolor kan vi komma att behandla följande typer av personuppgifter:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer.
  • Användarinformation, t.ex. IP-nummer, webbläsarinformation, information om enheten du använder och även information om hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis vilka funktioner du använder.
  • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Vår utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de specifika personuppgifterna som har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort då de inte längre behövs. Viss data måste lagras i enlighet med lagar och förordningar exempelvis bokföringslagen eller skollagen och kommer därför inte raderas även om elev avslutar sina studier hos oss.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.
  • För administration av vår relation med våra elever.
  • För att utveckla och förbättra våra tjänster.
  • För att ge dig som elev/vårdnadshavare/medarbetare eller möjlig framtida elev/medarbetare information om våra tjänster.
Cookie-filer

Den här webbplatsen innehåller så kallade kakor (cookies). Vi använder kakor för att sammanställa besöksstatistik, till exempel hur många som besöker oss, vilka sidor som besöks och vilka sökord man använder. Statistiken använder vi till att förbättra webbplatsen för dig som besöker den. Vi sparar ingen personlig information, som e-post, namn eller fullständiga IP-nummer, om dig som besökare. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan också radera tidigare lagrade cookies i din webbläsare.

Personuppgifter i skoladministrationen

Personuppgifter används i skoladministrationen bland annat vid betygshantering och frånvarorapportering, men även för statistik till SCB samt för internt bruk gällande utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Vi behandlar även särskilt känsliga personuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinformation på våra skolor enligt bestämmelserna i Patientdatalagen (SFS nr: 2008:355)

Personuppgifter i marknadsföringssyfte

Om det finns möjlighet att uppge dina personuppgifter på vår webbplats eller vid annan kontakt med oss kan du göra detta frivilligt. I de fall där du själv uttryckt ett behov av att komma i kontakt med oss kommer personuppgifterna endast användas i syfte att uppfylla respektive ändamål, t.ex. att överföra önskad information via post, telefon, sms eller e-post. Du kan när som helst välja att tacka nej till att ta emot denna typ av information.

Personuppgifter i sociala medier

Vi använder sociala medier som kommunikationskanal för att nå våra målgrupper med information om våra tjänster. Vi arbetar både med eget och sponsrat innehåll mot våra målgrupper i följande kanaler:

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

När du registrerar ett konto på sociala medier samtycker du själv till hantering av personuppgifter på den aktuella kanalen. Du väljer själv vilka uppgifter i din profil som ska vara synlig för andra. Beroende på hur du har valt att ställa in din profil är det endast dessa uppgifter som vi kan få tillgång till. Om du vid något tillfälle kommunicerar med oss via sociala medier väljer du själv vilka personuppgifter du vill dela med dig av. Övrig användarinformation som samlas in via sociala medier används enbart för statistiska ändamål, t.ex. för att sammanställa rapporter avseende användning och interaktion.

Dina rättigheter

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat i våra register, samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter som finns i våra register. För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på: info@britishschools.se

Öppet hus 9 mars

Den 9 mars välkomnar vi dig att hälsa på våra förskolor inom British Mini.