Ms Cervin- Ny Specialpedagog på British Mini

Hej alla vårdnadshavare, 

Mitt namn är Angelica Cervin och i yrkesroll Ms Cervin. Jag har många års erfarenhet av förskolan och jag har nu tillträtt min tjänst som utbildad specialpedagog här på British Mini.

Jag kommer främst arbeta mot arbetslagen på avdelningarna och stödja dem i deras pedagogiska arbete med barnen. Sen kommer jag säkerligen möta er vårdnadshavare på olika sätt under terminens gång. Jag ser fram emot att lära känna British Minis förskoleverksamhet. Jag har redan varit på alla avdelningar flera gånger och träffat barn och personal och jag ser fram emot att möta er alla. 

Om ni önskar komma i kontakt med mig gör ni det lättast via mail.

Mina kontaktuppgifter:

Mail: acervin@britishmini.se

Tel: 016-400 09 66  

Kind regards,

Ms Cervin 

Hello guardians,

My name is Angelica Cervin and here at British Mini, Ms Cervin. I have many years of experience working at preschools and have now started as British Mini’s accredited Special Pedagogue. 

Amongst my main tasks will be working with our classrooms to support the teachers and assistant teachers with their pedagogical work with the children. I will surely be seeing many of you during the course of the term. I look forward to getting to know more about British Mini; I have already visited all of our classrooms a number of times and had the opportunity to meet many children and staff. I look forward to seeing you all!

If you would like to contact me directly, the easiest way is by e-mail.

E-mail: acervin@britishmini.se

Telephone: 016-400 09 66

Kind regards,

Ms Cervin

Öppet hus 9 mars

Den 9 mars välkomnar vi dig att hälsa på våra förskolor inom British Mini.