En bild som visar text, byggnad, utomhus, skylt Automatiskt genererad beskrivning

Rektorn har ordet juni 2023

Rektorn har ordet juni 2023

Hej,

Vi har under det här läsåret arbetat extra mycket med språket för att öka barnens lust att läsa. Den här insatsen för ökat läsande görs i samarbete med Lässatsningen på Eskilstuna stadsbibliotek. Målet är att barnen i tidig ålder ska utveckla goda läsvanor och genom arbetet stimuleras, uppmuntras och stärks barn i läsningen. Vi vill ge barnen bästa möjliga förutsättningar och bidra till en ökad utbildningsnivå. Det långsiktiga målet är att barnen ska se sig själva som en läsande person med tilltro till sin egen förmåga. Som en del i arbetet med läsning har alla avdelningar fått skapa en egen barnbok där barnen varit författare och illustratörer. Engagemanget har varit stort och nu i juni fick alla avdelningar ta emot sin egen tryckta bok. Böckerna är helt underbara och jag skulle gärna vilja sprida dem vidare. Ni vårdnadshavare får gärna fråga era barn eller personalen så får ni ta del av och läsa den bok som just ditt barn har varit med och skapat.

Den 8 juni hade vi en härlig sommaravslutning på alla våra tre förskolor, Rademachergatan, Smaragdgången och Borsökna. Barnen sjöng så fint för oss i olika parker eller på förskolgården. På bilden ser vi barngrupperna sitta i gräset där de sjunger för sina anhöriga som var inbjudna till avslutningen. På sommaravslutningen tackade vi även av alla våra femåringar som efter sommaren börjar i förskoleklass. Vi önskar våra femåringar ett stort lycka till på sin fortsatta kunskapsresa och vi är tacksamma för att vi fått vara med och lägga grunden för deras livslånga lärande.

En bild som visar musikinstrument, utomhus, gräs, person

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar utomhus, moln, himmel, växt

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar klädsel, utomhus, person, småbarn

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar klädsel, utomhus, person, träd

Automatiskt genererad beskrivning

Vi har just avslutat vår enkät där våra vårdnadshavare anonymt fått svara på frågor och tycka till om våra förskolor. Vi vill tacka alla som tog sig tid och svarade på vår enkät och därigenom hjälper oss att identifiera områden som vi behöver arbeta extra med. Resultatet ger oss en bild av hur våra vårdnadshavare upplever vår förskola. Detta tar vi med oss såväl i det dagliga arbetet som i vårt systematiska kvalitetsarbete. Glädjande att många av våra vårdnadshavare rekommenderar vår förskola.

Innan det är dags för nästa läsår vill jag tacka er för ett bra samarbete under året och tillönska er en härlig och glad sommar!

En bild som visar text, byggnad, utomhus, skylt

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar utomhus, klädsel, småbarn, fotbeklädnader

Automatiskt genererad beskrivning

Vänliga hälsningar,

Marie Lindquist

Rektor

British Mini Schools

Öppet hus 9 mars

Den 9 mars välkomnar vi dig att hälsa på våra förskolor inom British Mini.