Rektorn har ordet september 2023

Hej,

Jag vill börja med att hälsa alla nya barn och vårdnadshavare välkomna till oss på British Mini. Ni som haft ert barn hos oss tidigare får jag önska välkomna tillbaka till ett nytt läsår hos oss.

Det pågår nu flera inskolningar a v nya barn på våra förskolor. Personalen på förskolan gör allt för att skapa de bästa förutsättningar för att barnen och deras vårdnadshavare ska känna sig trygga, välkomna och betydelsefulla.

På British Minis tre förskolor på Rademachergatan, Smaragdgången i Stenby och på Kanelvägen i Borsökna erbjuder vi alla barn en bra och lärande tid på förskolan. Hos oss får barnen en bra start på sitt livslånga lärande i en trygg miljö. Vi har engagerad personal, mycket glädje och barnen står givetvis alltid i centrum.

Vår undervisning under det här läsåret kommer att ha ett extra fokus på arbetet med språket, hållbar utveckling och rörelse via Generation Pep. Genom vårt arbete med språket skapar vi goda förutsättningar för barnens lärande och ökar deras lust att läsa. Under läsåret har vi målet att bli en läscertifierad förskola vilket är ett arbete som sker i samarbete med Eskilstuna stadsbibliotek.

Läscertifieringen har ett par övergripande mål som jag vill informera er om.

  • Barnens viktiga vuxna, både personal och vårdnadshavare, ska bli medvetna om vikten av läsning och känna sig trygga med aktiviteten.
  • Vårt mål är att alla barn ska ta del av daglig högläsning och på så sätt utveckla goda läsvanor i en tidig ålder.
  • Förskolorna ska arbeta aktivt och regelbundet med läsning och litteratur på olika sätt.
  • Personalen på förskolan ska ha kännedom om och erbjuda en mångfald av barnlitteratur.
  • Skapa goda förutsättningar för alla barn att utveckla sina språkliga förmågor och sitt intresse för läsning och litteratur.
  • Upprätta aktiv samverkan mellan bibliotek och förskola.

Vill du veta mer om vårt arbete med barnens språk? Prata då gärna med någon i personalen på ditt barns avdelning. Arbetet med språket och läsning är en viktig del i läroplanen för förskolan. I den står det bland annat ”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter”. Jag vill gärna lyfta vikten av att ni vårdnadshavare även läser för ert barn hemma, det gynnar barnens språkutveckling vilket är en förutsättning för lärande.

Vi har några platser kvar på våra förskolor. Känner du någon som behöver en förskoleplats eller vill veta mer om vår verksamhet? Be dem då höra av sig till oss så hjälper vi till med ansökan, information eller att boka ett besök på någon av våra förskolor. Läs mer på vår hemsida www.britishmini.se eller ring oss på 016-542 56 60.

Vi vill stärka vår kompetens på British Mini genom att anställa en specialpedagog. Du hittar platsannonsen via https://job.yobber.se/Ad/5783 Tipsa gärna någon i din bekantskapskrets som skulle passa för tjänsten.

Jag ser fram emot ett givande läsår!

Med vänliga hälsningar,

Marie Lindquist

Rektor

British Mini

Öppet hus 9 mars

Den 9 mars välkomnar vi dig att hälsa på våra förskolor inom British Mini.