Rektorn har ordet juni 2023

En bild som visar text, byggnad, utomhus, skylt Automatiskt genererad beskrivning

Hej,

Vi har under det här läsåret arbetat extra mycket med språket för att öka barnens lust att läsa. Den här insatsen för ökat läsande görs i samarbete med Lässatsningen på Eskilstuna stadsbibliotek. Målet är att barnen i tidig ålder ska utveckla goda läsvanor och genom arbetet stimuleras, uppmuntras och stärks barn i läsningen.

Rademachergatan

Öppet hus 9 mars

Den 9 mars välkomnar vi dig att hälsa på våra förskolor inom British Mini.